Vores historie

Historien om Jutlandia Terminal, der startede som en del af J. Lauritzen's Eftf., går langt tilbage - helt nøjagtigt tilbage til 1884.
Selve Jutlandia Terminal etablereres først i 1973, men har en spændende historie bag sig. 

Igenem årene er der sket en rivende udvikling, og virksomheden har været og er stadig i  konstant udvikling. 

1874
Esbjerg Havn anlægges

Det blev besluttet at anlægge Esbjerg Havn i 1868, fordi Danmark havde mistet Altona Havn i forbindelse med nederlaget til Preussen. Med tabet af Altona Havn havde Danmark brug for en ny havn mod vest.

Esbjerg havn anlaegges
1884
Etablering a J. Lauritzen

J. Lauritzen blev etableret som handelsvirksomhed for tømmerhandel af Ditlev Lauritzen i Esbjerg.

Ditlev Lauritzen ser i 1888 nye muligheder i skibsfart og anskaffer sin første damper. 

Ditlev Lauritzen by F Vermehren
1914
J. Lauritzen flytter til København

Efter en meget aktiv indsats for byen og havnen i Esbjerg flytter Ditlev Lauritzen firmaet J. Lauritzen til København.

i 1918 sælges J. Lauritzen skibsmæglere Esbjerg, og overtages af konsul A.C.M. Schmidt.

1930
J. Lauritzen's Eftf.

Virksomheden skifter navn til J. Lauritzen's Eftf. for at undgå forvirring med rederiet J. Lauritzen i København.

koebenhavn vesterbros passage 1914 brugt 586
1935
A.N. Svarrer starter i virksomheden

I 1935 ansættes Anders Nielsen Svarrer som lærling. Efter at have endt sin uddannelse i 1939 rejser han til udlandet for at arbejde, kommer tilbage til Danmark og arbejder efterfølgene i København i en årrække. 

1952
Tilbage til Esbjerg
A.N. Svarrer bliver medejer

i 1947 vender A.N. Svarrer tilbage til Esbjerg og bliver i 1952 medejer af J. Lauritzen's Eftf. 

1968
A.N. Svarrer bliver eneejer

Skibsejeren A.N. Svarrer overtager J. Lauritzen's Eftf. som eneejer.

Knud Svarrer, søn af A.N. Svarrer, starter hos virksomheden efter at have afsluttet sin shipping uddannelse.

1973
En spæd begyndelse
Begyndelsen af JUTLANDIA Terminal

J. Lauritzen's Eftf. Skibsmæglere gøres til et aktieselskab, A/S J. Lauritzen's Eftf.

I samme år lanceres, i samarbejde med selskabet Alfragt A/S, et stevedore- og lagerfirma, der udvikler sig til JUTLANDIA Terminal ApS.

 

DPP 8 AT Luftfoto 11 Oversigtsbilleder
1974
Generationsskifte
Knud Svarrer overtager J. Lauritzen's Eftf.

Efter A.N. Svarrer's død overtager sønnen Knud Svarrer virksomheden. 

1976
Jutlandia Terminal etableres

JUTLANDIA Terminal ApS, bestående af lagre på 8400 m2 og 40.000 m2 udendørs opbevaring, bliver indviet.

1979
Nye lokaler på Esbjerg Havn

J. Lauritzen's Eftf. flytter ind i nye kontorer på 1100 m2 midt på Esbjerg Havn. 

Gl. bygning 1
1980
Det første job som offshore base

JUTLANDIA Terminal får sit første job som offshore base i samarbejde med J. Lauritzen's Eftf. 

1986
Fuld ejerskab over JUTLANDIA Terminal

J. Lauritzen's Eftf. overtager JUTLANDIA Terminal ApS  som eneejer og virksomheden konverteres til et AS selskab. 

1988
Medejerskab af Seaport Stevedoring

JUTLANDIA Terminal A/S bliver medejer af Seaport Stevedoring.

2004
Fuld ejerskab af Seaport Stevedoring

Jutlandia overtager 100% ejerskab af Seaport Stevedoring

2010
Generationsskifte
Kasper og Kristian Svarrer overtager

Efter Knud Svarrers død overtager sønnerne Kasper og Kristian Svarrer. 

Gl2. bygning 1 kasper og kristian svarrer
2014
Seaport Stevedoring bliver en del af Jutlandia

Seaport Stevedoring samt alle dets ydelser bliver en del af Jutlandia.

I samme år overtager Jutlandia Esbjerg Frysehus.