Håndtering af mobiliseringskomponenter for Ørsted

Klargøring af installationsskib til havmølleprojekt

Fra USA til Holland til Esbjerg og så til USA igen

I marts fik Jutlandia til opgave at koordinere og håndtere mobiliseringskomponenter fra et installationsskib, som Ørsted netop havde benyttet i forbindelse med opførelsen af vindmøller i USA.

Installationsskibet sejlede efter opførelsen til havn i Holland, hvor Morten Lorenzen, en af Jutlandias dygtige stevedoreformænd, og som på denne opgave agerede repræsentant for Ørsted, stod klar til at koordinere de lokale aktiviteter; losning, transfer til lastekaj, fremføring til skib samt lastning på skib.
Komponenterne var relativt store og tunge emner – det tungeste kolli med en vægt på 290 ton.

Den 2. april lagde skibet, MV Poolgracht til kaj i Esbjerg, og Morten Lorenzen stod igen klar til at koordinere losning af skibet. På kajkanten var Jutlandias operatører, reachstackers samt blokvogn klar at transportere komponenterne videre til Nicon Industries, der netop nu modificerer emnerne til næste projekt. 

Den 7. maj forestår sidste deloperation. Her vil Jutlandia laste de modificerede komponenter på et installationsskib, der atter vil sejle mod USA, hvor endnu et større vindmølleprojekt skal etableres. 

Bruce Boyle
Noble Drilling - Drilling Superintendent
"..the way things are taken care of can often depict how an organization is run. When it comes to medical situations, it is very important that the proper steps are taken and the advice from Tommy & Mette yesterday on how we should proceed was clear and very professionally put across.
I would like to thank you and your team for your assistance on this matter and please pass on mine and the Willem’s sincere thanks for doing what you do.

Thanks, Bruce"
Jørgen Laursen
H.H. Danship - Manager
Vi har et godt og tæt samarbejde med Jutlandia. Gode relationer og generelt et rigtig samarbejde på alle niveauer.

Hovedårsagen til at vi har valgt at bruge Jutlandia, er fordi de tilbyder frokost og fordi Kjeld altid bringer kaffe med på kajen.
Spøg til side.. Jutlandia har altid styr på tingene og ved hvad de laver. De har nogle gode og erfarene folk.